Concursuri

25.07.2022 Rezultatul probei scrise LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI PUBLICE VACANTE DE INSPECTOR, CLASA I, GRAD PROFESIONAL ASISTENT, IN CADRUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL SI RESURSE-UMANE ORGANIZAT IN DATA DE 25.07.2022

18.07.2022 REZULTATELE selectării dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de INSPECTOR, CLASA /, GRAD PROFESIONAL ASISTENT DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR – CONTABIL și RESURSE UMANE, organizat în data de 25.07.2022

24.06.2022 Primăria comunei Cioroiasi, județul Dolj, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacantă de INSPECTOR, CLASA I, GRADUL PROFESIONAL ASISTENT, COMPARTIMENT FINANCIAR- CONTABIL SI RESURSE -UMANE

29.09.2021 Raport final al concursului de promovare in grad profesional

28.09.2021 Rezultatele finale (proba scrisa si proba interviu) LA CONCURSUL PENTRU PROMOVAREA IN GRAD PROFESIONAL SUPERIOR A FUNCTIEI PUBLICE DE REFERENT SAU INSPECTOR pentru 5 candidati

22.09.2021 REZULTATELE selectarii dosarelor de inscriere la concursul pentru promovarea in grad profesional imediat superior

30.08.2021 ANUNT Avand in vedere prevederile art. 618 alin. (1), alin. (4) si alin.(22) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ Primaria comunei Cioroiasi, cu sediul In comuna Cioroiasi, str. Principala , nr. 34, jud. Dolj, organizeaza concurs pentru promovarea in gradul profesional imediat superior pentru urmatoarele functii publice:

Anunturi

02.11.2022 – PROIECT DE HOTARAflE NR 56/02.11. 2022 privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale precum si a taxelor speciale pentru anul 2023 , la nivelul comunei Cioroiasi , judetul Dolj

02.11.2022 – ANUNT in conformitate cu dispozitiile art. 7, alin. 4 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, primarul comunei Cioroiasi , judetul Dolj, aduce la cunostinta faptul ca a fost initiat: proiectul privind: taxe si impozite locale pentru anul 2023 comuna Cioroiasi, judetul Dolj.

02.11.2022 – ANUNT Avand in vedere intrarea in vigoare a Hotararii nr. 714/2022 privind aprobarea Criteriilor pentru autorizarea, constructia, inscrierea/inregistrarea, controlul, exploatarea si intretinerea sistemelor individuate adecvate de colectare si epurare a apelor uzate, presoanele fizice si jujridice, proprietari ai spatiilor conectate la sistemul individual adecvat de epurare au obligatia de inscriere in registrul sistemului de operare in termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare si/sau epurare a apelor uzate.

01.08.2022 – RAPORTUL PRIMARULUI privind starea economică, socială și de mediu a Comunei Cioroiași pentru anul 2021

04.08.2022 – CONTURI DESCHISE LA TREZORERIA BĂILEȘTI ÎN CARE SE POT ACHITA TAXELE ȘI IMPOZITELE LOCALE COMUNA CIOROIAȘI COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ: 4554114

11.02.2022 – Anunt- privind inscrierea in lista candidatilor pentru personalul de recensamant in vederea prestarii serviciilor aferente RPL2021 in teritoriu

02.02.2022 – ADI ECODOLJ-modalitate de gestionare a deseurilor periculoase in gospodarii

 

 

 

 

 

Translate »
Sari la conținut