Concursuri

20.02.2023 Rezultatele LA CONCURSUL PENTRU PROMOVAREA ÎN GRADUL PROFESIONAL SUPERIOR A FUNCȚIEI PUBLICE DE REFERENT, CLASA III, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL, COMPARTIMENT STARE -CIVILA DIN DATA DE 20.02.2023

10.02.2023 Comisia de concurs, constituita conform dispozitiei nr. 5/ 16.01.2023, emisa de Primarul comunei Cioroiasi , s-a intrunit azi, 10.02.2022, orele 10,00 ‘in vederea selectarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul pentru promovarca in grad pentru un functionar public de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunci Cioroiasi:

16.01.2023 ANUNT Avand in vedere prevederile art. 618 alin. (1) , alin. (3) si (4) si alin.(22) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ Primaria comunei Cioroiasi, cu sediul in comuna Cioroiasi,sat Cioroiasi , str. Principala , nr. 34, jud. Dolj, organizeaza concurs pentru promovarea in gradul profesional imediat superior pentru urmatoarele funtii pub lice: REFERENT EXECUTIE III  STARE CIVILA 

09.01.2023 Rezultatul final LA CONCURSUL PENTRU PROMOVAREA IN ClASA A FUNCTEI PUBLICE DE INSPECTOR, ClASA I, GRAD PROFESIONAL ASISTENT, COMPARTIMENT EVIDENTA POPULATIEI DIN DATA DE 09.01.2023 proba scrisa si proba interviu


28.12.2022 Comisia de concurs, constituită conform dispoziției nr. 495/19.12.2022, emisă de Primarul comunei Cioroiasi , s-a întrunit azi, 28.12.2022, orele 10 în vederea selectării dosarelor candidaților înscriși la concursul pentru promovarea în clasa pentru un funcționar public de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cioroiasi:

19.12.2022  Primaria comunei Cioroiasi , cu sediul in str. Principala, nr.34, sat Cioroiasi ,comuna Cioroiasi , judetul Dolj, organizeaza examen de promovare in clasa, in data de 09.01.2023 – proba scrisa, pentru un functionar public din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cioroiasi care indeplineste conditiile prevazute de art.481 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, si detine urrnatoarea functie publica de executie: – referent, clasa III, grad profesional asistent – Compartimentul Evidenta Populatiei-S.P.C.L.E.P. Cioroiasi

25.07.2022 Rezultatul probei scrise LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI PUBLICE VACANTE DE INSPECTOR, CLASA I, GRAD PROFESIONAL ASISTENT, IN CADRUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL SI RESURSE-UMANE ORGANIZAT IN DATA DE 25.07.2022

18.07.2022 REZULTATELE selectării dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de INSPECTOR, CLASA /, GRAD PROFESIONAL ASISTENT DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR – CONTABIL și RESURSE UMANE, organizat în data de 25.07.2022

24.06.2022 Primăria comunei Cioroiasi, județul Dolj, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacantă de INSPECTOR, CLASA I, GRADUL PROFESIONAL ASISTENT, COMPARTIMENT FINANCIAR- CONTABIL SI RESURSE -UMANE

29.09.2021 Raport final al concursului de promovare in grad profesional

28.09.2021 Rezultatele finale (proba scrisa si proba interviu) LA CONCURSUL PENTRU PROMOVAREA IN GRAD PROFESIONAL SUPERIOR A FUNCTIEI PUBLICE DE REFERENT SAU INSPECTOR pentru 5 candidati

22.09.2021 REZULTATELE selectarii dosarelor de inscriere la concursul pentru promovarea in grad profesional imediat superior

30.08.2021 ANUNT Avand in vedere prevederile art. 618 alin. (1), alin. (4) si alin.(22) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ Primaria comunei Cioroiasi, cu sediul In comuna Cioroiasi, str. Principala , nr. 34, jud. Dolj, organizeaza concurs pentru promovarea in gradul profesional imediat superior pentru urmatoarele functii publice: