Anunturi

27.02.2023 – inregistrare grartuit cadastru si carte funciara

 

 

 

 

02.11.2022 – PROIECT DE HOTARAflE NR 56/02.11. 2022 privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale precum si a taxelor speciale pentru anul 2023 , la nivelul comunei Cioroiasi , judetul Dolj

02.11.2022 – ANUNT in conformitate cu dispozitiile art. 7, alin. 4 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, primarul comunei Cioroiasi , judetul Dolj, aduce la cunostinta faptul ca a fost initiat: proiectul privind: taxe si impozite locale pentru anul 2023 comuna Cioroiasi, judetul Dolj.

02.11.2022 – ANUNT Avand in vedere intrarea in vigoare a Hotararii nr. 714/2022 privind aprobarea Criteriilor pentru autorizarea, constructia, inscrierea/inregistrarea, controlul, exploatarea si intretinerea sistemelor individuate adecvate de colectare si epurare a apelor uzate, presoanele fizice si jujridice, proprietari ai spatiilor conectate la sistemul individual adecvat de epurare au obligatia de inscriere in registrul sistemului de operare in termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare si/sau epurare a apelor uzate.

01.08.2022 – RAPORTUL PRIMARULUI privind starea economică, socială și de mediu a Comunei Cioroiași pentru anul 2021

04.08.2022 – CONTURI DESCHISE LA TREZORERIA BĂILEȘTI ÎN CARE SE POT ACHITA TAXELE ȘI IMPOZITELE LOCALE COMUNA CIOROIAȘI COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ: 4554114

11.02.2022 – Anunt- privind inscrierea in lista candidatilor pentru personalul de recensamant in vederea prestarii serviciilor aferente RPL2021 in teritoriu

02.02.2022 – ADI ECODOLJ-modalitate de gestionare a deseurilor periculoase in gospodarii