Serviciul finaciar contabil
  1. Contabil: Patru Alexandru-Ovidiu- inspector principal
  2. Taxe si Impozite Locale: Bera Florentina- inspector superior
  3. Casierie: Berceanu Maria- referent asistent
Hotararea 16 – Privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Cioroiasi,judetul Dolj pentru anul 2021.